Lichtvervuiling

Deze maand verscheen een artikel, waarin mijn coauteurs en ik schrijven over lichtvervuiling en vleermuizen. In feite is het een samenvatting van de uitgebreidere richtlijn die we als werkgroep van Eurobats schreven.