Publicaties

Meestal lever ik als product een rapport, een artikel, of zelfs een boek.

Op deze website heb ik mijn publicaties verdeeld in drie groepen: boeken, rapporten, en artikelen, in “peer reviewed” vaktijdschriften of gericht op een algemener publiek. Verschillende artikelen en rapporten zijn down te loaden.