Weer wilde katten

Op dit moment voeren René Janssen en ik voor ARK Rewilding een nieuwe studie naar terreingebruik van Wilde katten uit. Voor de duidelijkheid: de wilde kat is een echte andere soort dan onze (al dan niet verwilderde) huiskatten. Dat zie je ook als je er een in handen hebt: echt gezonde, vitale dieren! Meer over de wilde kat, ook hoe je ze herkend, vind je op de site van ARK Rewilding.

We zijn nu bezig met vangen en proberen te zenderen. Het resultaat wordt het einde van dit jaar gepubliceerd.

Een van de wilde katten. Duidelijk te zien is de gebandeerde dikke staart.

Cameravallen

Afgelopen seizoen weer veel kunnen werken met cameravallen. Onder andere samen met agrarische collectieven in Fryslân. Zij zetten camera’s bij nesten van weidevogels, ik analyseerde de beelden en maakte kaarten, grafieken en schatte met statistische rekenmodellen de dagelijkse nestoverleving. Daarnaast ook in het Utrechtse weidegebied gewerkt.
En er zaten weer prachtige en spannende beelden bij:

 

Database en artikel – vleermuis-eigenschappen

Bij het COST project ClimBats wordt gekeken naar reacties van vleermuizen op klimaatveranderingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om veranderingen in verspreidingsgebied. Om dat te kunnen voorspellen werden data van  eigenschappen van vleermuizen die relevant zijn voor hun reactie op veranderend klimaat verzameld. Ik zorgde voor een handige interface om die gegevens te kunnen bekijken, en we publiceerden de dataset in Scientific Data 10(253):1-13.

Een oude bekende

In 2014-2015 voerden Mulder Natuurlijk, Bionet Natuuronderzoek en ik voor ARK Rewilding Nederland een studie uit naar terreingebruik van wilde katten in Limburg. Naast een GPS-logger, die de dieren na verloop van tijd verliezen, kregen ze ook een meer permanente merkteken: de welbekende ‘chip’, een onderhuidse transponder zoals ook veel huiskatten en honden (zouden moeten) hebben. Een van de katten die we vingen en een tijd konden volgen was ‘WK2’, een stevige man van naar schatting 4 jaar oud.

In maart 2023 werd op de N281 bij Nijswiller een wilde kat aangereden. Deze is gecontroleerd op een chip, en het bleek ‘onze’ WK2 te zijn. Naar schatting 13 jaar oud, volgens planning de logger (allang?) verloren, en in goede gezondheid. Extra treurig dat het dier onder de wielen van een auto moest eindigen.

Meer lees je op natuurberichten.nl

Na het aanbrengen van de halsbandzender rent WK2 zijn vrijheid weer tegemoet. De halsbandzender is net zichtbaar achter de kop en is naderhand vanzelf weer afgevallen. (c) Jasja Dekker

Bijplaatsen konijnen op Vlieland

Afgelopen weekend werkte ik als ecoloog samen met Moerman Eco & Agro mee aan het bijplaatsen van konijnen op Vlieland. Dit is gebeurd omdat ze op Vlieland erg schaars geworden zijn. De konijnen kwamen van de Maasvlakte, waar er juist bestrijding wordt gedaan, omdat konijnen het daar relatief goed doen, en schade toebrengen aan gebouwen, wegen, en dijken.

Het uitzetten was het eindpunt van een flinke voorbereiding: in opdracht van Kennisnetwerk OBN is er een onderzoek naar ziekten en genetische variatie in heel de kuststreek. Onderdeel daarvan was een evaluatie gemaakt van uitzetprotocollen en -ervaringen uit binnen- en buitenland, wat uitmondde in een protocol voor bijplaatsingen. Daarover lees je hier meer.

Toen de beslissing was genomen dat bijplaatsen op Vlieland wenselijk was, zijn we aan de slag gegaan met de logistiek, en met het aanvragen van de nodige vergunningen. Hoe het vangen en bijplaatsen verliep kun je zien op Omrop Fryslan of het Jeugdjournaal.

En nu wordt het spannend: hoe gaan de konijnen het doen op Vlieland? Daarvoor heeft Staatsbosbeheer een goed monitoringsplan opgesteld.

 

Konijnen op de podcast

Afgelopen maand sprak ik met Myrthe Fonck van PWN over konijnen op de verdiepende podcast van Vroege vogels, Vroege vogels en andere dieren. Zo’n beetje alles werd behandeld: waar komen ze vandaan, wat doen ze in het duin, hoe zit het met die ziekten, en wat kunnen natuurbeheerders doen om de konijnenstand toe te laten nemen?
Luisteren kan via deze link van Radio 1.

Gegevens delen

Van gegevens delen komen mooie dingen. Zo deelden René Janssen (Bionet Natuuronderzoek) en ik  ‘oude’ GPS-tracking data  met onderzoekers van Radboud universiteit Nijmegen en Goethe Universiteit. En we waren niet de enigen (zie cover hieronder) die data  van dieren die met GPS loggers waren uitgerust wilden delen. Met deze bulk aan gegevens doen de hoofdauteurs  mooie, soort- en gebiedsoverstijgende analyses. Zoals hier een evaluatie van hoe metingen aan ruimtegebruik door ‘zenderen’ de inschattingen van experts van habitatgebruik kan verbeteren.

Lees het stuk op de website van Global Ecology & Biogeography.

 

Kerkuil-zitpalen in nieuwe Leidraad Faunavoorzieningen

De leidraad faunavoorzieningen is een soort catalogus van maatregelen die wegenbouwers kunnen nemen om versnippering tegen te gaan en verkeerslachtoffers onder fauna te voorkomen. De leidraad behandelt daarbij heel mooi alle fases in een project: planning, ontwerp en aanleg en net zo belangrijk, onderhoud en monitoring.

Er is net een herziene versie gepubliceerd, met daarin nu ook de kerkuilrollers-zitpalen! De leidraad is hier te vinden.