Weer wilde katten

Op dit moment voeren René Janssen en ik voor ARK Rewilding een nieuwe studie naar terreingebruik van Wilde katten uit. Voor de duidelijkheid: de wilde kat is een echte andere soort dan onze (al dan niet verwilderde) huiskatten. Dat zie je ook als je er een in handen hebt: echt gezonde, vitale dieren! Meer over de wilde kat, ook hoe je ze herkend, vind je op de site van ARK Rewilding.

We zijn nu bezig met vangen en proberen te zenderen. Het resultaat wordt het einde van dit jaar gepubliceerd.

Een van de wilde katten. Duidelijk te zien is de gebandeerde dikke staart.