Projecten fauna en wegen

terug naar onderzoek

Jasja Dekker Dierecologie heeft ruime ervaring in het onderzoek aan effecten van wegen op fauna. Van werking van ontsnipperende maatregelen als faunatunnels en hop-overs, tot onderzoek naar de effectiviteit van mitigerende maatregelen.

CEDR-project ‘Safebatpaths’: over wegen en vleermuizen

Safe Bat Paths is een project in een opdracht van Conference of European Directors of Roads. Uitgevoerd door consortium van Aarhus University, University of the Basque Country, Flagermus Forskning og Rådgivning, Swego & mijzelf, over mitigatie van effecten van wegen op vleermuizen. Vraagstelling was o.a. welke mitigerende maatregelen nu effectief zijn. Het project is eind 2016 afgerond.

Link naar de projectsite met de rapporten: http://bios.au.dk/om-instituttet/organisation/faunaoekologi/projekter/safe-bat-paths

Een presentatie over het project op symposium Ecologie in de praktijk (maart 2016): als pdf.

Een presentatie op een intern Rijkswaterstaat-overleg (27-10-2016): als pdf.

Presentatie op de VLEN-dag (29-10-2016): als pdf..

Overige wegenprojecten

Andere projecten aan wegen en fauna waar Jasja Dekker Dierecologie bij betrokken is: