Expertmeeting Licht en Ecologie

Regelink Ecologie & Landschap constateerde met Jasja Dekker dat het bij ruimtelijke ontwikkelingen vaak lastig is om een goede afweging te maken tussen de te plaatsen verlichting en ecologische aspecten. Simpelweg vinden verlichtingsdeskundigen het lastig om de taal van de ecologen te begrijpen en visa versa. Daarom is Regelink Ecologie & Landschap op zoek gegaan naar partners om een dag te organiseren waarin een brug geslagen wordt tussen deze twee werelden. Met succes, op donderdag 13 november vindt deze dag plaats. De partners zijn: Rijkswaterstaat, Nederlandse Vereniging voor Verlichtingskunde, Zoogdiervereniging, Ecosucces, Jasja Dekker Dierecologie en Orange Logic, met ondersteuning van het InterGemeentelijk-overleg Openbare Verlichting en ProRail.

Er zijn recent een paar plaatsen vrijgekomen, dus interesse? Zie de website van deexpertmeeting Licht en Ecologie.

Reflectie van verlichting in Arnhem op de wolken op een winterse nacht. (c) Jasja Dekker
Reflectie van verlichting in Arnhem op de wolken op een winterse nacht. (c) Jasja Dekker

Derde wilde kat

Het laatste nieuws over de derde gezendere wilde kat vind je op natuurbericht. nl

En alles over de achtergronden van dit project, voorgeschiedenis en waarvoor de verzamelde gegevens nodig zijn vind je op http://www.ark.eu/wildekat

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Jasja Dekker Dierecologie en Bionet Natuuronderzoek, in samenwerking met Staatsbosbeheer. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door provincie Limburg.

wegen en vleermuizen: werkt mitigatie?

Deze maand startte een consortium van Deense, Baskische en (een) Nederlandse vleermuisonderzoekers  een driejarig onderzoek naar de werking van mitigerende maatregelen op vleermuizen. 

Ecoduct.
Ecoduct.

Het project is een opdracht van de Conference of European Directors of Roads. Deze gaven een consortium van Aarhus University, University of the Basque Country, Flagermus Forskning og Rådgivning, Grontmij A/S & Jasja
Dekker Dierecologie de opdracht om de komende drie jaar onderzoek gaat doen naar wegen en vleermuizen.

Wegen kunnen leefgebieden van vleermuizen versnipperen en kunnen zorgen voor sterfte. Er worden in heel Europa bij aanleg of aanpassing van wegen maatregelen genomen om die effecten weg te nemen:  hopovers, tunnels, leidende structuren over wegen. Maar niet alle methoden lijken te werken. Het project richt zich op deze “mitigerende maatregelen”, en wel specifiek op maatregelen die voor vleermuizen worden genomen.

Het onderzoek begint met een onderzoek van de Europese (grijze) literatuur over het thema. Belangrijk deel is het bevragen van ingenieursbureau’s die wegenbouwers adviseren bij mitigerende maatregelen en partijen die de maatregelen aanleggen en onderhouden. En de vraag of de effecten worden gemonitord.

Tot slot wordt in Denemarken een veldproef gedaan met veelbelovende methoden om effecten van wegen op vleermuizen te mitigeren. De inzichten worden gebruikt om richtlijnen op te stellen hoe de effecten van wegen op vleermuizen echt goed weg te nemen of te verkleinen.

We willen ons beeld zo compleet mogelijk maken. Ik hoor dus graag over uw werk aan mitigerende maatregelen voor vleermuizen.

Lees ook de flyer over het project

Eerste gezenderde Wilde kat in Nederland

Op zondag 1 juni 2014 werd in de omgeving van het Vijlenerbos in Zuid-Limburg voor het eerst in Nederland een wilde kat gevangen en voorzien van een halsbandzender. ARK Natuurontwikkeling en partners werkten al langer aan onderzoek naar de wilde kat door middel van cameravallen. De zendergegevens die vanaf nu beschikbaar komen, bieden belangrijke informatie over het leven van het dier. Die informatie kan uiteindelijk de definitieve vestiging bespoedigen van deze voor Nederland in de Middeleeuwen uitgestorven soort. ARK voert het zenderonderzoek uit in opdracht van de Provincie Limburg.

Wilde
Wilde kat

Continue reading “Eerste gezenderde Wilde kat in Nederland”

Konijnenboek

Via een oplettende Jeroen Nagtegaal lukte me het om samen met Naturalis de laatste exememplaren van het boek Wilde konijnen te bemachtigen, dat ik samen schreef met Marijke Drees, Heleen Goddijn en Sim Broekhuizen. Mooi om weg te geven of te verkopen bij lezingen etc. Wil je er een? Mail me dan even, ze zijn niet duur.JD_20140523-DSC_2818

2014

En toen was het alweer 2014. Veel leuke dingen in het vooruitschiet: monitoring van hoefdieren in de Oostvaardersplassen, vleermuizen-politiek, konijnen-onderzoek, een spannende uitbreiding van mijn luchtfoto-apparatuur, wellicht een nieuw boek. En in september het European Bat Research Symposium in Croatie. Het wordt een mooi jaar. Met misschien toch nog wat sneeuw?Jasja_Dekker_20120203-DSC_1161