monitoringsrapport Oostvaardersplassen

Nieuwe publicatie: feiten en cijfers uit de Oostvaardersplassen.

P. Cornelissen, J. Kuiper & J.J.A. Dekker, 2013. Vegetatie, grote herbivoren, vogels en recreatie in de Oostvaardersplassen. Verslag van monitoring periode 1 mei 2012 t/m 30 april 2013. Staatsbosbeheer, Driebergen. pdf

Herten in het moeras