Licht en dieren

Afgelopen dagen was ik bij een symposium over licht en dieren in Londen, georganiseerd door Bat Conservation Trust en ARUP. Het mooie aan het symposium was dat er zowel ecologen, planologen als lichtontwerpers en -producenten waren.

Een (heel) donker natuurgebied en flink verlichte bewoning in het dal.
Een (heel) donker natuurgebied en flink verlichte bewoning in het dal. Serra da Estrela, Portugal.

De wens om te verlichten komt steeds vaker op, vaak met als argument sociale veiligheid. Tijd om de betrokken partijen eens bij elkaar te brengen, vonden BCT en ARUP. Ik maak komende week een verslagje, maar belangrijke lessen waren dat er een hoop mogelijk is om licht en natuur te combineren. Ook lichtontwerpers gaan uit van de vragen “moet er verlicht worden, en zo ja, wat? En waar hoeft het niet?” Daarna kan er noet g vanalles in aanpassing en inpassing van wenselijk licht. Qua spectrum, richting, afschermen van waardevolle plekken. Kern is, zoals ook bij andere ‘probleemvelden’ om vroeg in het planningsproces al de lichtontwerpers en ecologen bij elkaar te zetten om knelpunten en oplossingen te vinden.

De engelsen gaan aan de slag met richtlijnen voor ecoloog en lichtmaker. Misschien ook wel wat voor Nederland?