Vleermuiskasten – kans of bedreiging

Als in Nederland bij sloop of kap verblijfplaatsen van vleermuizen verdwijnen, moet meestal in vervangende verblijfplaatsen worden voorzien. Soms wordt een ontwerp voor een kast van een ander project gebruikt zonder dat nagedacht wordt over of dat ontwerp in die situatie het meest geschikte alternatief is.
In dit artikel  dat de Zoogdiervereniging, Erik Korsten van Bureau Waardenburg en ik schreven in tijdschrift De Levende Natuur wordt ingegaan op de kansen en risico’s bij het compenseren van verblijfplaatsen van vleermuizen.

Vleermuiskast