Ondersteboven

Vrijwel elke maand beantwoord ik in tijdschrift Roots een brandende lezersvraag. Deze maand: waarom hangen vleermuizen ondersteboven?
(met een foto door Paul van Hoof!)

2016-04-21 14.49.30

Posted in publicatie | Tagged , | Comments Off on Ondersteboven

Offshore

Al was de kust steeds in beeld, toch was ik een dagje echt offshore, om op een aantal windturbines vleermuisdetectors te plaatsen. Prachtig weer, dus lekker warm in een waterdichtpak, met klimharnas met toebehoor, opblaaszwemvest en helmpie. Maar geweldig uitzicht.

2016-04-12 10.57.23

Posted in onderzoek | Tagged , , | Comments Off on Offshore

Knipogende ree

Soms denk je wel eens, die dieren, die hebben ons biologen helemaal door. Bijvoorbeeld als je van je studieobject op de cameraval een dikke knipoog krijgt.

Knipoog_ree

Posted in Uncategorized | Tagged , | Comments Off on Knipogende ree

Beverpoep eten

In de Roots van deze maand beantwoort ik in de rubriek “Wat een vraag!”  de brandende lezersvraag: eten bevers echt hun eigen poep op? Het antwoord vind je trouwens ook in ons beverboek (verkrijgbaar bij de KNNV uitgeverij).

Foto Roots

Posted in publicatie | Tagged , | Comments Off on Beverpoep eten

onverwachte passant

Dit prachtige beeld komt uit een duiker – met -faunastrook onder een grote snelweg hier in Gelderland. Samen met Van Bommel Faunawerk onderzocht ik gebruik van deze passages. Hier kwamen de normale gebruikers langs: bunzing, egel, spitsmuis, bruine rat, maar soms ook iets onverwachters.

IMG_0682

Posted in cameraval, onderzoek | Tagged , , | Comments Off on onverwachte passant

Afstudeervak verwilderde kat

Naast de intussen meer dan een handvol wilde katten in Limburg en Brabant, hebben we in Nederland natuurlijk enorm veel huiskatten. Welke impact hebben die, al dan niet verwilderde, huiskatten uit in de Nederlandse natuur? Dat is het onderwerp van het afstudeervak van Anna Steen, student van Van Hall Larenstein.

Komende maanden gaat Anna aan de slag met literatuuronderzoek, enquêtes, interviews en een mooie veldproef, om te bepalen wat de ecologische impact is van verwilderde katten in Nederland. Info en nieuwtjes zullen verschijnen op www.jasjadekker.nl/verwilderdekat

Een (verwilderde?) huiskat gebruikt een landelijk gelegen faunapassage.

Een (verwilderde?) huiskat gebruikt een landelijk gelegen faunapassage.

Posted in nieuws, onderzoek | Tagged , | Comments Off on Afstudeervak verwilderde kat

Vleermuizen en wegen

Afgelopen week bracht ik door in Denemarken, voor een workshop mitigeren en compenseren (voorkomen of goedmaken) van effecten van wegen op vleermuizen. De workshop is in het kader van een project in opdracht van de Conference of European Directors of Roads. Een consortium van Aarhus University, University of the Basque Country, Flagermus Forskning og Rådgivning, Swego & ik boog zich afgelopen tijd over of we bij verbreding of bouw op de goede weg(!) zijn in Europa. De workshop had als doel om onze resultaten aan te scherpen met een stel kritische experts van wegautoriteiten en uit de vleermuiswereld.

De rapportage verschijnt eind juni, ook op de projectwebsite, maar komende donderdag presenteer ik een deel van het werk al op het symposium “Ecologie in de praktijk”.

Deelnemers aan de workshop

Deelnemers aan de workshop

Posted in Uncategorized | Comments Off on Vleermuizen en wegen

Soortsbeschermingsplan Wilde kat

Vandaag publiceerde Ark Natuurontwikkeling een serie ARK – soortsbeschermingsplannen, waaronder die van Oehoe en Wilde kat. En met perfecte timing kreeg ik gedrukte exemplaren in de bus.
Voor twee van de soortsbeschermingsplannen verzorgde ik met Bionet Natuuronderzoek een deel van het onderliggende ecologisch onderzoek.

2016-02-16 16.13.20

Posted in Uncategorized | Comments Off on Soortsbeschermingsplan Wilde kat

Ree op cameraval

Voor een ecologisch onderzoek in het westen van ons land zette ik cameravallen in. Het blijft geweldig om te zien wat er ‘s nachts zo rondloopt. “See what you’ve been missing” zegt de fabrikant van mijn cameravallen, maar de reeen had ik bij het plaatsen ook al snel gespot.

Maar met de cameravallen zie je inderdaad net wat meer: wanneer lopen dieren waar rond. En met de camerabeelden, opnametijd en plek kun je vervolgens allerlei leuke berekeningen doen, van  dichtheden, activiteit door de dag heen, etc.

Ree cameraval.

Posted in Uncategorized | Comments Off on Ree op cameraval

wintertellingen 2016

Het leven is niet alleen maar werken, er moet ook gehobbyd worden. Een van die hobbies is het jaarlijks tellen van overwinterende vleermuizen rond wageningen. Dat is kruipen, bukken en goed kijken.

Dat tellen doe ik als lid van de Vleermuiswerkgroep Gelderland, en in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring Overwinterende vleermuizen, dat Centraal Bureau voor de Statistiek en de Zoogdiervereniging uitvoeren in opdracht van onze overheid. In alle provincies tellen vrijwilligers als wij vleermuizen in allerlei objecten. Die gegevens vormen samen landelijke en provinciale trends, en worden zelfs gebruikt voor het bepalen van de trends van vleermuizen in Europa.

Grootoorvleermuis in winterslaap.

Grootoorvleermuis in winterslaap, in een voormalige steenfabriek.

Posted in onderzoek | Tagged , | Comments Off on wintertellingen 2016