Geslaagd symposium licht en ecologie

Dankzij enthousiaste deelnemers uit de ecologie, lichtontwerp en ruimtelijke planvorming hadden we een leerzaam en inspirerend doe-symposium. De resultaten en eventuele toekomstplannen van het organiserend consortium vind je binnenkort op de website, daar vind je nu al de presentaties en een filmpje waarin ik probeerde te laten zien hoe openbare verlichting eruit ziet van vleermuishoogte.

(hij is het mooist op 1080p…)

Post to Twitter Post to Facebook

Expertmeeting Licht en Ecologie

Regelink Ecologie & Landschap constateerde met Jasja Dekker dat het bij ruimtelijke ontwikkelingen vaak lastig is om een goede afweging te maken tussen de te plaatsen verlichting en ecologische aspecten. Simpelweg vinden verlichtingsdeskundigen het lastig om de taal van de ecologen te begrijpen en visa versa. Daarom is Regelink Ecologie & Landschap op zoek gegaan naar partners om een dag te organiseren waarin een brug geslagen wordt tussen deze twee werelden. Met succes, op donderdag 13 november vindt deze dag plaats. De partners zijn: Rijkswaterstaat, Nederlandse Vereniging voor Verlichtingskunde, Zoogdiervereniging, Ecosucces, Jasja Dekker Dierecologie en Orange Logic, met ondersteuning van het InterGemeentelijk-overleg Openbare Verlichting en ProRail.

Er zijn recent een paar plaatsen vrijgekomen, dus interesse? Zie de website van deexpertmeeting Licht en Ecologie.

Reflectie van verlichting in Arnhem op de wolken op een winterse nacht. (c) Jasja Dekker

Reflectie van verlichting in Arnhem op de wolken op een winterse nacht. (c) Jasja Dekker

Post to Twitter Post to Facebook

Derde wilde kat

Het laatste nieuws over de derde gezendere wilde kat vind je op natuurbericht. nl

En alles over de achtergronden van dit project, voorgeschiedenis en waarvoor de verzamelde gegevens nodig zijn vind je op http://www.ark.eu/wildekat

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Jasja Dekker Dierecologie en Bionet Natuuronderzoek, in samenwerking met Staatsbosbeheer. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door provincie Limburg.

Post to Twitter Post to Facebook

nieuw artikel: nertsen

Deze week kwam de nieuwe Lutra uit, met daarin een artikel van Tim Hofmeester en mij over de nerts in Nederland. Aan de basis van het artikel lag een rapport van de Zoogdiervereniging, in opdracht van het team invasieve exoten van de nVWA. Lees hem hier: Dekker & Hofmeester 2014 – American mink

This week saw the publication of a paper of Tim Hofmeester and me in Lutra, on feral American mink in the Netherlands. Using isotopes, post mortems and data from various sources we established the status of the American Mink in the Netherlands.

Post to Twitter Post to Facebook

Tweede wilde kat

Woensdag vingen we de tweede wilde kat. We zijn opdrachtgever Stichting ARK, Rene Janssen van Bionet Natuuronderzoek en ik. De wilde katten zijn nieuwkomers in Zuid-Limburg, en met dit project proberen we erachter te komen waar ze leven, hoe ze bewegen, en hoe het landschap nog geschikter te maken voor deze en andere predatoren.

Luister naar Rene op Radio L1 en leest meer over het project op de website van ARK.

JD_20141015-DSC_3683

 

Post to Twitter Post to Facebook

Vleermuiskasten – kans of bedreiging

Als in Nederland bij sloop of kap verblijfplaatsen van vleermuizen verdwijnen, moet meestal in vervangende verblijfplaatsen worden voorzien. Soms wordt een ontwerp voor een kast van een ander project gebruikt zonder dat nagedacht wordt over of dat ontwerp in die situatie het meest geschikte alternatief is.
In dit artikel  dat de Zoogdiervereniging, Erik Korsten van Bureau Waardenburg en ik schreven in tijdschrift De Levende Natuur wordt ingegaan op de kansen en risico’s bij het compenseren van verblijfplaatsen van vleermuizen.

Vleermuiskast

Post to Twitter Post to Facebook

wegen en vleermuizen: werkt mitigatie?

Deze maand startte een consortium van Deense, Baskische en (een) Nederlandse vleermuisonderzoekers  een driejarig onderzoek naar de werking van mitigerende maatregelen op vleermuizen. 

Ecoduct.

Ecoduct.

Het project is een opdracht van de Conference of European Directors of Roads. Deze gaven een consortium van Aarhus University, University of the Basque Country, Flagermus Forskning og Rådgivning, Grontmij A/S & Jasja
Dekker Dierecologie de opdracht om de komende drie jaar onderzoek gaat doen naar wegen en vleermuizen.

Wegen kunnen leefgebieden van vleermuizen versnipperen en kunnen zorgen voor sterfte. Er worden in heel Europa bij aanleg of aanpassing van wegen maatregelen genomen om die effecten weg te nemen:  hopovers, tunnels, leidende structuren over wegen. Maar niet alle methoden lijken te werken. Het project richt zich op deze “mitigerende maatregelen”, en wel specifiek op maatregelen die voor vleermuizen worden genomen.

Het onderzoek begint met een onderzoek van de Europese (grijze) literatuur over het thema. Belangrijk deel is het bevragen van ingenieursbureau’s die wegenbouwers adviseren bij mitigerende maatregelen en partijen die de maatregelen aanleggen en onderhouden. En de vraag of de effecten worden gemonitord.

Tot slot wordt in Denemarken een veldproef gedaan met veelbelovende methoden om effecten van wegen op vleermuizen te mitigeren. De inzichten worden gebruikt om richtlijnen op te stellen hoe de effecten van wegen op vleermuizen echt goed weg te nemen of te verkleinen.

We willen ons beeld zo compleet mogelijk maken. Ik hoor dus graag over uw werk aan mitigerende maatregelen voor vleermuizen.

Lees ook de flyer over het project

Post to Twitter Post to Facebook